Kontaktlista
 Kansli  
 Jörgen Sångberg 040-930095 bkflagg@telia.com
   
 Dalhemsgatan 13 21224 Malmö Telefontid: Mån, Ons, 9-11
   Tisd, Tors 9-13
Styrelsen BK Flagg
 

  Ordförande

 Torbjörn Mårtensson  0704-588365 torbjorn.martensson@ottobygg.se
   

 V. Ordförande


 


 Mikael Bjerkudd


 

    
 Kassör  
 Jan Åkesson
 0706-708903 jan-akesson@hotmail.com 
  

 

 Sekreterare  
 Lars-Tore Nilsson 0732-771537 larstore43@gmail.com 

 
 Ledamot
 
  Johan Nilsson 0739-390832 swejohannilsson@gmail.com
  
 Styrelsesuppleant
 
 Said Hamrit 0729-234701 
 Oskar Ankell 0739-81 52 59 oscar.ankell@gmail.com
  
   
   
   
   
 Café ansvariga  
 Klas Andersson 0703-736304 kandersson531@gmail.com
 Gunilla  0709-710065 
    
 Valberedning
  
 Klas Andersson 0703-736304 kandersson531@gmail.com
 Håkan Thuresson 0737-763658 hakang.thuresson@spray.se
   
   
   
   
   
   
   
   
 Sportadmin/Hemsida  
   
  
   
   
   

 
Årsmöte Torsdag den 22 Feb. kl. 19,00
Medlemmar inbjudes till årsmöte i klubblokalen. Förhandling enligt klubbens stadgar. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Förslag till stadgeändring skall behandlas.
Stöd BK Flagg via
Använder du Chrome som webbläsare? Aktivera vårt tillägg Handla Smart. Tillägget håller reda på alla butiker och ser till att du inte glömmer att gå via Sponsorhuset!
Flagg på webben